Izvedba raziskav

S podatki do poslovnih uspehov!

IPM Tech Hub izvaja lastne raziskave trgov Slovenije in držav Zahodnega Balkana, specifično na področju digitalizacije. Analiziramo različne ekosisteme (trg na splošno, občine, industrijo itd.) in pripravljamo poglobljene ključne izvlečke, ki so zanimivi za podjetja. Preko raziskav dobimo informacije in podatke iz prve roke, ki izpostavljajo pomanjkljivosti, potrebe in priložnosti na omenjenih trgih. Te informacije delimo s partnerji HUBa in jim redno svetujemo o najboljši taktiki pristopa bodisi za lansiranje storitev na slovenskem in balkanskem trgu bodisi za širjenje obstoječih storitev na omenjene trge.