Poslovni pospeševalnik

S partnerjem je vedno lažje

V sklopu poslovnega pospeševalnika podjetjem nudimo vso potrebno infrastrukturo za uspešen vstop na trg Slovenije in Zahodnega Balkana. Na podlagi informacij, ki jih zbira IPM Tech Hub, lahko podjetjem pripravimo natančno definirano strategijo vstopa, nudimo aktivno pomoč pri izvedbi aktivnosti, odpiramo vrata do pravih poslovnih partnerjev in strateško svetujemo za čim večje izkoriščanje potenciala targetiranega trga, tudi s pomočjo evropskih sredstev. Poleg naštetega podjetjem, glede na njihove potrebe, omogočamo uporabo vseh storitev, ki spadajo pod IPM Skupino.

Poslovni pospeševalnik vključuje naslednje storitve:

A

Študija trga & apliciranje na poslovni model naročnika,

A

Svetovanje pri vzpostavitvi podjetja v regiji,

A

Svetovanje pri izvajanju dejavnosti v regiji,Alokacija evropskih sredstev za izvedbo storitev na področju širitve na Balkan,

A

Alokacija evropskih sredstev za izvedbo storitev na področju širitve na Balkan,

A

Vzpostavitev in aktivacija prodajne ekipe.