Alokacija kadrov

S pravimi ljudmi lahko dosežete največ!

IPM Tech Hub predstavlja tudi stičišče različnih talentiranih mladih strokovnjakov iz Slovenije in področja Zahodnega Balkana. Partnerjem omogočimo dostop do širokega bazena potencialnih kadrov in jih na podlagi njihovih želj ter usmeritev povezujemo z ustreznimi posamezniki, ki bi lahko pripomogli pri generiranju dodane vrednosti za njihovo podjetje.